Zdravím vás na novém experimentárním pokusu, jak zlepšit podmínky pro vaši výuku. Přeji hodně štěstí! Ondřej Pardubský

9.A,B kluci

9. září 2014 v 17:36 |  Zeměpis
Ve čtvrtek děláte práci s učebnicí a pomalu se můžete připravovat na velký test z Evropy

Opakování Evropa A

1.Co se ti vybaví o Evropě 5x

2. Napiš 4 ostrovy a 4 moře

3.Popiš krajinu Islandu a Středomoří

4. Pohoří v Rumunsku a největší pohoří státy

5. Krajina v Evropě dříve

6. Geografické vymezení Evropy a původ názvu

7.Kudy prochází nultý poledník. Čím významný

8. Nejsevernější bod a nejvýchodnější

9. Kolik časových pásem, kde o hodinu více než v ČR

10. Velikost Evropy podle počtu obyv. Srovnej s jinými světadíly

11. jak je na tom Evropa podle hustoty osídlení a ekonomické vyspělosti?

12. Aspoň jednu kolonii a a jednu autonomní oblast

13. které státy nejvíce kolonií a kde?

14. V roce 1900 bylo pouze 20 států v Evropě. jak to, že tak málo? Vysvětli

15. vysvětli rozdíl Republika x monarchie uveď vždy 4 příklady

16. Vyjmenuj nejlidnatějších států v Evropě, k tomu ČR

17. Malé státy ve Španělsku a ve Francii

18. Jak je to s počtem dětí a věkem dožití v Evropě

19. Jaké jsou shodné rysy hospodářství?

20. vysvětli pojem "modrý banán"!

21. Výhody přímořských států
Opakování Evropa B

1.Co se ti vybaví o Evropě 5x

2. Napiš 4 poloostrovy a 4 moře

3. Krajina Norska , kde nížiny

4. Pohoří ve Španělsku a nejvyšší hora Evropy

5. Krajina ve Finsku

6. Kulturní vymezení Evropy a původ názvu

7. Hranice Evropy s Asií

8.Nejjižnější a nejzápadnější bod

9.Kolik časových pásem, kde o hodinu méně než ČR

10. Velikost Evropy podle velikosti, srovnej s ostatními

11.Počet států v Evropě. Které mají část a nepatří k Evropě

12. Co víš o EU. Kolik států a které ne?

13. vysvětli rozdělení Evropy na východní a západní? Kdy se tak stalo

14.Nak které státy se rozdělila Jugoslávie?

15.Vysvětli rozdíl Unitární stát x federace , uveď 4 příklady

16. Vyjmenuj 5 největších států Evropy a k tomu ČR.

17. Malé státy v Itálii

18. Jak je to s vyspělostí a životní úrovní. Jmenuj nejvyspělejší státy, podle čehos e měří životní úroveň?

19. co to je urbanizace? Jak je to v Evropě. Jmenuj příklady z vysokou urbanizací!

20. Problémové oblasti Evropy

21. Nerostné bohatství Evropy
 


Kam dál